Gdelovodnik

za hitro in učinkovito vsakdanje delo

Delovodnik

Delovodnik je excelov zvezek z dodatkom (addin), ki vsebuje množico dodatnih funkcij za hitro in enostavno vsakdanje delo.

Delovodnik omogoča vso funkcionalnost, ki jo ima excel kot je iskanje,  funkcije , filtri, pogledi …

Poleg tega še :

Pregled nad podatki, datotekami ki so povezani s primerom
Hitro dostopanje in odpiranje datotek iz enega mesta.
Odpiranje in avtomatsko kreiranje potrebnih map z enim klikom.
s tem omogočimo pravilno urejenost map in datotek na strežniku.
Avtomatsko izdelavo različnih dokumentov in njihovo avtomatsko shranjevane na pravilna mesta
Izdelamo lahko dokumente kot so:

- računi,
- ponudba,
- razne vloge,
- vabila,
- potrdila,
- obračunski list, …

Dokumenti se shranjujejo avtomatsko imajo samodejno generirajo enotni zapis imena, tako da, ni potrebno ročno shranjevanje in iskanje prave mape na strežniku.
Dokument se izdela na podlagi predloge in avtomatsko zapolni vnosna polja s podatki iz delovodnikove
preglednice in podatkovne baze. Predloge so v wordu ali excelu.
meni za hitro odpiranje programov, dokumentov ali map ki jih pogosto rabimo pri delu
Poveza s CRM s katero omogočimo, da se kontaktni podatki vpišejo samo enkrat

opis slike: seznam dokumentov ki pripadajo enemu primeru, z klikom na dokument se odpre s klikom na ime mape se odpre mapa v raziskovalcu,  S klikom na gumb izdelamo dokument, rdeč napis pomeni da primer že vsebuje dokument ki ga tvori izbrani gumb Z ctr+clik na gumb se odpre mapa kjer se tvori dokument.