Gdelovodnik

za hitro in učinkovito vsakdanje delo

Opomnik

opomnik je program, ki vsako noč preveri Delovodnik in bazo kontaktov. V delovodniku preveri bližajoče in prekoračene roke in to obvesti preko emaila. V bazi kontaktov poišče vse, ki imajo rojstni dan naslednji dan in o tem obvesti preko emaila.

Primer:
12/L004; GN, Rok:23.01.2012 !! Cez Rok ze: 23 dni!   ;XXXXX, 3250  ROGAŠKA SLATINA,041 111 111 xxx.xxx@xxx.xx
12/011; IPP, Rok:10.02.2012 !! Cez Rok ze: 5 dni!   ; XXXXX ULICA 4, 4000 KRANJ,041 111 111  xxx.xxx@xxx.xx
12/045; GN, Rok:11.02.2012 !! Cez Rok ze: 4 dni!   ; XXXXX  ULICA 9, 2000  MARIBOR, 041 111 111  xxx.xxx@xxx.xx

10/265-2; ZA, Rok:20.2.2012 !!   Do roka še:  5 dni!   ;  XXXXX  , 1215   MEDVODE, 041 111 111  xxx.xxx@xxx.xx
12/001-1
; GN, Rok:19.2.2012 !!   Do roka še:  4 dni!   ;   XXXXX  , 1241 KAMNIK, 041 111 111  xxx.xxx@xxx.xx